Tema Elektrika vozila je početna i osnovna tema – temelj za sve daljnje teme. Prilikom pohađanja seminara Elektrike vozila, mehaničar će naučiti osnove elektrike koje su nužne kako bi s razumijevanjem mogao pristupiti ostalim temama i kvalitetno ih obraditi.

Sadržaj seminara

  • Osnove elektrike (napon, struja i otpor)
  • Pristup komponentama te mjerenje s razumijevanjem
  • Korištenje multimetra
  • Razumijevanje i čitanje shema vozila
  • PWM signal te njegova primjena
  • Ispitivanje električnih komponenti na vozilu
  • Osciloskop i njegova primjena

Cilj seminara

Cilj seminara je usvajanje pristupa mjerenja komponenata te razumijevanje rezultata dobivenih mjerenjem, tumačenje shema elektrike vozila i praktična primjena mjerenja komponenti.

Trajanje seminara

6 sati + stanka za kavu i ručak što je uključeno u cijenu seminara

Cijena seminara

150,00 € (PDV uključen) po polazniku.