Tema seminara CR ubrizgavanje temelji se na radu motora po principu ubrizgavanja. Kroz seminar se prolazi sistem ubrizgavanja i njegova periferija koja je, što direktno, a što indirektno uključena u rad i sistem samog ubrizgavanja.

Na seminaru se koristi osciloskop kao osnovno sredstvo rada uz klasičnu dijagnostiku te multimetar. Mjerenja se temelje na signalima kada je sve ispravno te nakon simulacije određene greške ponavljamo mjerenja i uspoređujemo sa signalima prije simulacije greške uz komentare zašto i kako smo do toga došli.

Sadržaj seminara

  • Rad dizne ubrizgavanja
  • Razlike elektro-magnetne i piezzo dizne u radu
  • Snimanje rada dizne osciloskopom po naponu i struji (napredno)
  • Podjela senzora i aktuatora po principu rada kod ciklusa ubrizgavanja
  • Ispitivanje mehaničkih i elektroničkih komponenti

Cilj seminara

Cilj seminara je razumijevanje rada dizne, senzorike i aktuatora u ciklusu ubrizgavanja te mogući problemi u radu. Također, cilj je i razumijevanje vremenskog perioda ubrizgavanja u radu motora i prilikom regeneracije DPF – filtera.

Trajanje seminara

6 sati + stanka za kavu i ručak što je uključeno u cijenu seminara

Cijena seminara

150,00 € (PDV uključen) po polazniku.