Tema ECU jedinica i senzorika motora obuhvaća rad s dijagnostičkim uređajem te obradu signala senzora motora. Svaki senzor je bitan u samom sustavu motora te je potrebno detaljno poznavanje signala i njegovo tumačenje.

Sama ECU jedinica motora je programirana da sve nepravilnosti u radu motora i senzorike prijavi na neki način, a sama prijava preko dijagnostičkog uređaja se ponekad razlikuje od same greške na vozilu.

Sadržaj seminara

  • Uloga upravljačkih jedinica na vozilu
  • Korištenje dijagnostičkih uređaja preko EOBD II protokola
  • Stvarne vrijednosti u odnosu na zadane vrijednosti
  • Podjela senzora i aktuatora po principima rada na motoru
  • Mjerenje signala multimetrom (napredno)
  • Mjerenje signala osciloskopom (napredno)

Cilj seminara

Cilj seminara je razumijevanje uloge raznih senzora i aktuatora na vozilu te što dijagnostički uređaj pokazuje pogrešno (a što ne pridonosi rješavanju problema). Mjerenjem polaznik dolazi do zaključka što nije ispravno na motoru te kako pristupiti popravku uz maksimalnu uštedu vremena popravka.

Trajanje seminara

6 sati + stanka za kavu i ručak što je uključeno u cijenu seminara

Cijena seminara

150,00 € (PDV uključen) po polazniku.