Svima je poznato da današnja vozila nude puno više komfora i raznih pomagala vozaču nego je to bio slučaj prije 15 – 20 godina. Samim time povećala se i potrošnja energije unutar vozila te su ona postala sve kompleksnija.

Da bismo mogli upravljati nekom određenom funkcijom unutar vozila potrebna nam je upravljačka jedinica koja će naše zahtjeve znati proslijediti dalje kroz za to potrebne kanale. Ti kanali su CAN-bus linije komunikacije unutar vozila, povezani sa svakom upravljačkom jedinicom preko GATEWAY sabirnice podataka.

Na ovom seminaru je potrebno znati rukovati osciloskopom s obzirom da se većina mjerenja vrši pomoću osciloskopa, kao i tumačenje signala koje smo dobili mjerenjem.

Sadržaj seminara

  • Princip rada komunikacijske mreže
  • Podjela mreže na komunikacijske protokole (CAN-B, CAN-C i LIN)
  • Kvarovi i dijagnoza CAN mreže

Cilj seminara

Cilj seminara je razumijevanje čitanja CAN/LIN-bus  mreže podataka te s razumijevanjem tumačiti snimljene signale.

Trajanje seminara

6 sati + stanka za kavu i ručak što je uključeno u cijenu seminara

Cijena seminara

150,00 € (PDV uključen) po polazniku.