Seminar A/C sistemi u vozilu prikazuje kako sistem funkcionira u fazama napretka kroz godine korištenja. Postoje više vrsta A/C sistema i njihovog načina rada koje ćemo na ovom seminaru detaljno objasniti.

S obzirom da je u međuvremenu izašao novi plin R1234 HFO, prolazimo razlike u plinovima i njihovom načinu rada. Na seminaru se koristi dijagnostički uređaj te osciloskop, mjerimo komponente i kasnije tumačimo signale dobivene mjerenjem.

Sadržaj seminara

  • Komponente u sustavu i čemu služe
  • Razlike u plinu R12 – R134a – R1234 HFO
  • Kompresori klime po principu rada
  • Punjač klime i njegovo korištenje (Valeo Climfill Easy i Climfill Pro)
  • Pritisci u sustavu klime i njihovo tumačenje

Cilj seminara

Cilj seminara je razumijevanje sistema rada klima sustava u vozilu, pristup rješavanju problema po komponentama i njihov rad.

Trajanje seminara

6 sati + stanka za kavu i ručak što je uključeno u cijenu seminara

Cijena seminara

150,00 € (PDV uključen) po polazniku.