SKF VKBA 6762 OE/SKF Evolucija u dizajnu ležaja kotača

U skladu s OE specifikacijama, ležaj uključen u SKF komplet VKBA 6762 promijenit će oblik prirubnice u odnosu na serijsku oznaku 2019 R.
Ova optimizacija dizajna u skladu je s kvalitetom i radnim svojstvima OE ležaja. Postupci ugradnje su identični za oba ležaja. Obje verzije ležaja mogu se ugraditi na gornje primjene.