Ispravan smjer ugradnje ležajeva kotača

Ispravan smjer ugradnje ležajeva kotača

Ležajevi sa enkoderima za pasivne senzore

Vrijedi za proizvođače vozila marke: BMW, Mercedes Benz, modeli vozila: 3 (E36,46,90,91,92), 5 (E60,61), X3 (E83),X5 (E53), E klasa (S124,W124) i za primjerice kataloške brojeve ležaja kotača
FAG 713 6492 80 / 713 6674 80 / 713 6677 90.

Kod mnogih se automobila za mjerenje broja okretaja kotača koriste tzv. kutni pretvornici odnosno kodirani magnetni prstenovi (magnetni enkoderi), koji su najčešće integrirani unutar brtvenih prstenova ležajeva kotača. Stoga je prilikom zamjene ležajeva kotača potrebno voditi računa o položaju enkodera i ugradnji ležaja u ispravnome smjeru.

Slika 1

Jednostavnom provjerom položaja magnetnog enkodera pomoću magnetne kartice utvrđuje se ispravan smjer ugradnje ležaja (slika 1). Ovo, naravno, nije primjenjivo u slučaju inkrementalnih enkodera!

Slika 2. Segmentirani enkoder sastavni je dio brtvenog prstena

Pritom je prije montaže potrebno utvrditi s koje je strane smješten magnetni prsten. Kod vozila opremljenih sustavima s aktivnim senzorima brzine vrtnje, navedena se provjera ležajeva vrši jednostavno, uz pomoć magnetnih kartica.

Ležajevi kotača gore navedenih kataloških brojeva, opremljeni brtvenim prstenovima sa kutnim pretvornicima (tzv. inkrementalnim enkoderima), ugrađuju se na vozila koja koriste sustave s pasivnim senzorima brzine vrtnje. Isti se raspoznaju po karakteristično reljefno segmentiranim prstenima, čija se ispravnost ne može provjeriti uz pomoć magnetne kartice. Prilikom ugradnje ove vrste ležajeva, segmentirani brtveni prsten mora biti usmjeren prema senzoru ABS-a.

NAPOMENA:

Sustavi sa aktivnim senzorima preko magnetnih prstenova (tzv. višepolnih enkodera) registriraju i najmanje promjene, što omogućava očitanje vrlo preciznih informacija o broju okretaja, brzini i smjeru vrtnje kotača. Koriste se kod vozila opremljenima CAN-Bus sabirnicama, putem kojih se navedene informacije u vidu signala razmjenjuju sa drugim pomoćnim sustavima poput ABS-a, ESP-a, navigacije itd. S druge strane, signali pasivnih senzora koriste se uglavnom samo za potrebe ABS sustava.

Također moramo napomenuti da gore navedeni  FAG artikl 713 6492 80 i sve dodatne informacije možete pronaći u vama najbližoj poslovnici CIAK Auta.