AdBlue za osobna vozila – 2. dio

AdBlue za osobna vozila – 2 dio

Nakon što smo započeli s gore navedenom temom na ovom blogu (kontaktirajte “AdBlue za osobna vozila”), ovom prigodom namjeravamo razraditi strukturu i rad analiziranog sustava kojeg su različiti proizvođači usvojili u svojim vozilima.

Svaki proizvođač “krsti” svoj sustav za obradu NOx za dizelski motor komercijalnim imenom, obično pod okriljem riječi “Plava” (Blue).

Važno je napomenuti da neki proizvođači/robne marke, kao što su Volkswagen, Audi i Seat, ne dodjeljuju nikakvo ime koje je vidljivo u logotipu vozila.

Redukcijsko sredstvo: Kao što je navedeno u prethodnim prilikama, redukcijsko sredstvo AdBlue temelji se na vodenoj otopini koja se sastoji od 32,5% ure-e i 67,5% vode. Ovaj spoj nije opasan za ljude ili okoliš.

Međutim, ističemo dvije osobine koje mogu generirati probleme:

  •  Zbog visokog sadržaja vode smrzava se na -11 ° C.
  • U kontaktu s zrakom, Adblue se obično kristalizira i može uzrokovati blokade cijevi i kanala.
Sažetak operacije

Kao što znate, AdBlue reducirajuću otopinu dozira  izravno u ispuAdblue1šnu cijev zahvaljujući elektroničkom ubrizgavaču. S temperaturom ispuha, aditiv se pretvara u amonijak i ulazi u SCR redukcijski katalizator. Time smo se pobrinuli za uklanjanje NOx kemijskom reakcijom, pretvarajući ih u dušik i vodu. Senzor NOx koji se nalazi na izlazu SCR provjerava da nema prisutnih dušikovih oksida na izlazu.

Značajke sustava

Ispušni vod: U ispušnoj cijevi, proizvođači imaju tendenciju da koriste istu strukturu (injektor, filtri za čestice i SCR). Ovdje se nalazi razlika u francuskoj PSA grupi, koja je prvo montirala SCR i zatim filtar za čestice.

Adblue2

Spremnik za aditive

 U spremnik se obično uključuje mjerač crpki, koji služi za mjerenje volumena spremnika i pumpa redukcijskog sredstva na dovoljan pritisak na mlaznicu ispušne cijevi.

adblue3

Montaža obuhvaća sljedeće komponente:

  • Smanjenje senzora razine agensa.
  • Smanjenje pumpe za agens
  • Sklopni ventil za sredstvo za smanjenje.
  • Smanjenje osjetnika tlaka u agensu.
  • Smanjenje osjetnika temperature agenta.
Senzor razine rasterećenja

Određuje volumen AdBlue koji se nalazi u spremniku. Uobičajeno se razlikuje između tri volumena i na instrument ploči nema indikatora “igle”, vozač se upozorava putem upozorenja ili pokazivača na višenamjenskom zaslonu.

adblue4

Električna crpka za redukcijsko sredstvo

Crpka usisava aditiv iz spremnika i crpi ga pod tlakom od 4 do 6 bara prema mlaznici. To ne radi kontinuirano, radi samo kada je potrebno ubrizgati aditiv. Neki sustavi uključuju akumulator tako da postoji trenutni pritisak na početku injekcije.

Prekidač za reduktor

Činjenica da se zamrzava AdBlue znači da mjere zaštite moraju biti ugrađene u krug aditiva.

Sklopni ventil je jedan od tih mjera. Kada se motor zaustavi, pumpa se pokreće i prekidač mijenja smjer strujanja sredstva za smanjivanje, prikupljajući tekućinu iz kanala mlaznice i ispuštajući je u spremnik.

adblue5

Senzor tlaka za smanjenje tlaka

 To je konvencionalni osjetnik tlaka koji odašilje informacije o tlaku preko promjenjivog naponskog signala.

Senzor za smanjenje tlaka u agensu

 Signal se kreće između 0,5 i 4,5 V, što je veći tlak veći napon.

adblue6

Senzor temperature rasterećenja

Od NTC tipa, ovaj temperaturni senzor je uronjen u spremnik za aditive. Njegove se informacije koriste za kontrolu sustava grijanja za sustav aditiva.

Krug grijanja:

Za suzbijanje problema zamrzavanja proizvoda krugovi aditiva zaštićeni su sustavom grijanja koji se pokreće kada je temperatura niska. Grijanje se distribuira u tri grane koje se mogu aktivirati neovisno.

Dodatna grijača crpke:

 Unutar pumpe postoji električni otpornik koji može zagrijati komponentu.

Tank grijač:

Otpornik je uronjen u spremnik kako bi spriječio zamrzavanje pohranjenog AdBlue proizvoda.

Sredstva za redukciju:

Cijela duljina cijevi zaštićena je otporom grijanja.

adblue7

Reduktorsko sredstvo za ubrizgavanje

Postupak aditiva završava kada se reducirajuća otopina dozira u ispušni sustav. Injektor se kontrolira iz injekcijske jedinice i kad otvori, prima električni signal za aktiviranje.

Adblue8

Osjetnik NOx

Nakon SCR katalizatora, senzor NOx mjeri učinkovitost sustava. Ako je ovaj spoj prisutan na izlazu, svjetlo kvara motora svijetli i označava grešku u SCR sustavu.

Pokretanje zaključavanja

Propisi o zaštiti od zagađenja EU VI zahtijevaju da svaki put kad vozilo koristi dodatnu reaktivnU otopinu za obradu ispušnih plinova, pokretač motora može se zaključati uvijek kada nema redukcijskog sredstva ili javiti bilo kakvu grešku koja bi mogla uzrokovati da se vozilo zagađuje više nego što je određeno standardom.

Kako se redukcijsko sredstvo koristi, vozač se savjetuje različitim razinama upozorenja:

Upozorenje na 2.400 km: ovo je prvi pokazatelj koji savjetuje  o preostalom rasponu. Nakon što je ovo upozorenje dano, ponavlja se svakih 100 km.

Trajno svijetli indikator žutog SCR sustava.adblue9

Indikator od 1.000 km: označava preostali raspon. Upozorava vozača da ako se razina ne resetira, neće biti moguće pokrenuti motor nakon zaustavljanja.

Upozorenje se ponavlja svakih 50 km.

Svjetlo pokazivača SCR sustava žuto je i treperi.

Označavanje odsutnosti redukcijskog sredstva: označava zabranu pokretanja motora. Indikator SCR sustava trajno je crven.

Pomoću dijagnostičkog alata moguće je otkazati zaključavanje pokretanja motora kako bi se vozilo moglo voziti 50 km do najbliže radionice.

Općenito, ako je zadnje upozorenje dano, sustav zahtijeva proces prilagodbe pomoću dijagnostičkog alata.