AdBlue za osobna vozila

AdBlue za osobna vozila

Dana 1. rujna 2014. stupili su na snagu Euro 6 europski standardi za zaštitu od zagađenja, a ovom prigodom bilo je novih odredbi koje se odnose na smanjenje emisija za osobno vozilo s dizel motorom.

Pogledajte gdje je nastala promjena:

100

Slika 1. Usporedba Euro V i Euro VI standarda

Kao što se može vidjeti u grafici, novi EURO 6 standard razvio se s ciljem značajnog smanjenja dušikovih oksida (NOx).

Dušikovi oksidi (NOx) i dizelski motor

Dizelski motor, zbog svojih radnih karakteristika, generira visoku razinu NOx-a jer se taj plin stvara pod visokim tlakom i temperaturnim uvjetima. Proizvođači su da bi zadovoljili EURO norme prisiljeni ugrađivati različite sustave za obradu ispušnih plinova za obradu ispušnih plinova. Jedan od već uobičajenih načina kojim je moguće smanjiti emisiju dušikovih oksida (NOx) je upotreba EGR-a, sustava recirkulacije ispušnih plinova koji se sastoji od smanjenja stvaranja dušikovih oksida (NOx) uvođenjem sagorenih plinova iz ispušnog sustava u cilindar.

S novim graničnim emisijama koje zahtijeva EURO 6, mnogi motori (pogotovo motori s većim kapacitetom) neće postići cilj koji se zahtjeva standardom.

AdBlue, rješenje za NOx

Ova tehnologija započela je u sektoru industrijskih, poljoprivrednih i teških strojeva te se radi o istom sustavu (s malim razlikama) koji je trenutno instaliran na osobnim i lakim teretnim vozilima.

AdBlue je aditiv u obliku vodene otopine od 32,5% uree i 67,5% vode. To nije zapaljivi proizvod, siguran je za rukovanje i općenito nije opasna tvar za ljude ili okoliš.

Komponente

Spremnik za aditiv ima kapacitet od oko 20 litara i obično se nalazi ispod vozila pored spremnika za gorivo, također se može nalaziti u šupljini koju ostavi rezervni kotač.

adblue-tank-vauxhall-zafira

Unutrašnjost: spremnik ima ugrađenu pumpu, mjerač razine i električni sustav grijanja.

Injektor: ovo je ugrađeno u ispušnu cijev, upravlja se električnoim putem pomoću upravljačke jedinice i odgovoran je za doziranje aditiva izravno u ispušni sustav.

SCR katalizator: Ovo je katalizator tipa “Selection Catalytic Reduction” koji je umetnut u ispušnu cijev koja se nalazi prije ili poslije filtra čestica.

SCR

Slika 2. SCR katalizator

Filtar za čestice (FAP) je odgovoran za uklanjanje čestica, a katalizator (SCR) je odgovoran za uklanjanje NOx. Omogućuje kemijsku reakciju koja će ukloniti dušikove okside nastale izgaranjem dizelskog ulja.

Senzor dušikovog oksida (NOx): ovaj senzor može otkriti prisutnost NOx. On je instaliran nizvodno od SCR katalizatora kako bi se provjerilo da nema NOx na svom izlazu. Ako AdBlue sustav na bilo koji način ne radi i NOx se emitira, senzor ga otkriva i obavještava upravljačku jedinicu sustava. Senzor ima integrirani elektronički modul (nerastavljivi sklop).

Upravljačka jedinica: ovo je elektronička jedinica koja upravlja sustavom. Za razliku od industrijskih i poljoprivrednih vozila, gdje je to zasebna jedinica, u osobnim automobilima, AdBlue upravljanje integrira se u istu jedinicu kao i za upravljanje motorom (ECU).

Princip rada

Rad sustava je vrlo jednostavan i uz nekoliko komplikacija. Postupak je započinje kada je ispušni plin vruć (približno 200 °C), od tog trenutka upravljačka jedinica aktivira crpku za opskrbu električnim dodatkom (opremljenu unutar spremnika), što osigurava pravilnu opskrbu dodatkom mlaznici.

Kada jedinica aktivira električnu kontrolu mlaznice, ona ispušta potrebnu količinu u ispušnu cijev (oko 1 litru aditiva svakih 1000 km).
Kemijska reakcija odvija se unutar ispušne cijevi, a aditiv (AdBlue) prolazi kroz transformaciju koja proizvodi amonijak (NH3).

Ispušni plinovi i amonijak (NH3) ulaze u redukcijski katalizator (SCR), amonijak reagira s dušikovim oksidima (NOx) i pretvara ih u dušik i vodu.

Postavke sistemaadblue

Spremnik za aditive se prazni tijekom prijeđenih kilometara, a korisnik vozila će biti obaviješten putem poruke na ploči s instrumentima koja varira ovisno o rasponu.

Kao što vidite, ako vozač zanemaruje upozorenja, u konačnici će se spriječiti pokretanje motora.

Ovisno o proizvođaču i trenutnoj razini upozorenja, sustav će se normalno morati resetirati pomoću odgovarajućeg dijagnostičkog alata (nakon punjenja spremnika za aditive).